Poczta dla pracowników

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Informacja Dyrekcji UCK WUM

Informacja o braku zgody na prowadzenie akcji protestacyjnej w UCK WUM

PISMO DYREKCJI.pdf


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 58/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Zarządzenia Nr 49/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących akt o połączeniu, z dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczęło swoją działalność Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM).

Dane rejestrowe nowego podmiotu:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036
Numer w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000018598

UCK WUM powstało w wyniku połączenia trzech szpitali klinicznych, których organem założycielskim jest Warszawski Uniwersytet Medyczny tj.:

 1. Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
 2. Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie,
 3. Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi taką samą działalność jak dotychczasowe szpitale kliniczne i udziela świadczeń zdrowotnych w niezmienionym zakresie w dotychczasowych lokalizacjach, które z dniem 1 stycznia 2019 roku stały się następującymi zakładami leczniczymi UCK WUM:

 1. Centralny Szpital Kliniczny, przy ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
 2. Przychodnia Specjalistyczna Banacha, przy ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
 3. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
 4. Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
 5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, przy ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa
 6. Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, przy ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

Dotychczasowe dane teleadresowe w lokalizacjach, numery rachunków bankowych, numery umów z Narodowym Funduszem Zdrowia pozostają bez zmian.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. UCK WUM z mocy prawa wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotami były dotychczasowe szpitale kliniczne, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

Robert Tomasz Krawczyk
Dyrektor UCK WUM,
Dyrektor Lokalizacji
Żwirki i Wigury
Maciej Zabelski
Dyrektor Lokalizacji
Banacha
Marzena Kowalczyk
p.o. Dyrektor Lokalizacji
Lindleya


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

p.o. Dyrektora UCK WUM - lek. Robert Tomasz Krawczyk
Zastępca Dyrektora UCK WUM - Maciej Zabelski
p.o. Zastępca Dyrektora UCK WUM - Marzena Kowalczyk
Zastępca Dyrektora UCK WUM ds. Administracyjno - Technicznych - Edyta Sobolewska
Zastępca Dyrektora UCK WUM ds. Finansowych - Łukasz Radwański

W ramach UCK WUM prowadzone są Zakłady Lecznicze w następujących lokalizacjach:

Centralny Szpital Kliniczny
Przychodnia Specjalistyczna Banacha

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel.: (22) 599 15 00, faks: (22) 599 15 02
Punkt informacyjny: (22) 599 11 23 (7:30-15:00)
Dyrektor: Maciej Zabelski
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n. med. Grzegorz Niewiński

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Punkt informacyjny: (22) 317 91 64, (22) 317 91 65
Kancelaria: (22) 317 90 31, (22) 317 90 23, fax: (22) 317 90 27
Dyrektor: lek. Robert Tomasz Krawczyk
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: lek. Marta Kuczabska

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Przychodnia Specjalistyczna Lindleya

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
tel.: (22) 502 14 35, faks: (22) 502 21 39
tel. centrali: (22) 502 20 00
p.o. Dyrektor: Marzena Kowalczyk
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n. med. Aleksandra Słabik - Ledóchowska

W związku z artykułem na portalu TOK FM „Największy szpital w Polsce wstrzymał pracę dziewięciu sal operacyjnych. Brakuje personelu” pozwalam sobie podać następujące informacje:

 1. CSK Banacha wykonał 107% ryczałtu przyznanego przez NFZ na okres I-IX 2019.
 2. Zabiegi wymagające trybu pilnego, ostrego, w stanach zagrożenia życia zawsze były, są i będą wykonywane bez względu na wysokość ryczałtu.
 3. Zabiegi planowe, niestety, są pozycjonowane w kolejce oczekujących; nie jest to jednak sytuacja wyjątkowa dla tego szpitala, ale normalna zarówno w polskim, jak i w innych systemach opieki zdrowotnej.
 4. W roku 2018 w szpitalu hospitalizowano 34 946 pacjentów; na podstawie dzisiejszego wykonania oczekujemy, że liczba hospitalizacji w roku 2019 przekroczy 36 000.
 5. Wypowiedzi: wiceprezesa NRL, „doświadczonego lekarza”, „jednego z profesorów” są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd opinię publiczną. Nie obserwujemy „dramatycznego odpływu pracowników”, młodzi lekarze nie odchodzą „w zastraszającym tempie”, a rezydentów nie brakuje. W okresie styczeń-wrzesień 2019 zmiany w liczbie personelu kształtowały się następująco:
  • Lekarze +3
  • Pielęgniarki -1
  • Anestezjolodzy bez zmian
  • Rezydenci (wliczając nabór z października 2018) +70 (obecnie 245)
 6. Dyrekcja UCK dokłada wszelkich starań by szpitale funkcjonujące w ramach Centrum przyjmowały jak najwięcej pacjentów, jednak czynnikiem limitującym jest wysokość środków przeznaczonych przez NFZ.

p. o. Dyrektor UCK WUM
Robert Krawczyk

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A 02-097 Warszawa ogłasza konkurs na logo.

Wynik

Ogłoszenie o realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych w SKDJ
Wynik finansowy Szpitala Banacha