Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Informacja Dyrekcji UCK WUM

Informacja o braku zgody na prowadzenie akcji protestacyjnej w UCK WUM

PISMO DYREKCJI.pdf


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 58/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Zarządzenia Nr 49/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących akt o połączeniu, z dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczęło swoją działalność Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM).

Dane rejestrowe nowego podmiotu:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036
Numer w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000018598

UCK WUM powstało w wyniku połączenia trzech szpitali klinicznych, których organem założycielskim jest Warszawski Uniwersytet Medyczny tj.:

  1. Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
  2. Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie,
  3. Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi taką samą działalność jak dotychczasowe szpitale kliniczne i udziela świadczeń zdrowotnych w niezmienionym zakresie w dotychczasowych lokalizacjach, które z dniem 1 stycznia 2019 roku stały się następującymi zakładami leczniczymi UCK WUM:

  1. Centralny Szpital Kliniczny, przy ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
  2. Przychodnia Specjalistyczna Banacha, przy ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
  3. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
  4. Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
  5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, przy ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa
  6. Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, przy ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

Dotychczasowe dane teleadresowe w lokalizacjach, numery rachunków bankowych, numery umów z Narodowym Funduszem Zdrowia pozostają bez zmian.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. UCK WUM z mocy prawa wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotami były dotychczasowe szpitale kliniczne, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

Robert Tomasz Krawczyk
Dyrektor UCK WUM,
Dyrektor Lokalizacji
Żwirki i Wigury
Maciej Zabelski
Dyrektor Lokalizacji
Banacha
Marzena Kowalczyk
p.o. Dyrektor Lokalizacji
Lindleya


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

p.o. Dyrektora UCK WUM - lek. Robert Tomasz Krawczyk
Zastępca Dyrektora UCK WUM - Maciej Zabelski
p.o. Zastępca Dyrektora UCK WUM - Marzena Kowalczyk
Zastępca Dyrektora UCK WUM ds. Administracyjno - Technicznych - Edyta Sobolewska
Zastępca Dyrektora UCK WUM ds. Finansowych - Łukasz Radwański

W ramach UCK WUM prowadzone są Zakłady Lecznicze w następujących lokalizacjach:

Centralny Szpital Kliniczny
Przychodnia Specjalistyczna Banacha

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel.: (22) 599 15 00, faks: (22) 599 15 02,
tel. centrali: (22) 599 10 00
Dyrektor: Maciej Zabelski
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n. med. Grzegorz Niewiński

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Punkt informacyjny: (22) 317 91 64, (22) 317 91 65
Kancelaria: (22) 317 90 31, (22) 317 90 23, fax: (22) 317 90 27
Dyrektor: lek. Robert Tomasz Krawczyk
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: lek. Marta Kuczabska

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Przychodnia Specjalistyczna Lindleya

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
tel.: (22) 502 14 35, faks: (22) 502 21 39
tel. centrali: (22) 502 20 00
p.o. Dyrektor: Marzena Kowalczyk
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n. med. Aleksandra Słabik - Ledóchowska

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A 02-097 Warszawa ogłasza konkurs na logo.

Wynik

Ogłoszenie o realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych w SKDJ
Wynik finansowy Szpitala Banacha